Privacyverklaring

24 mei 2020
Praktijk VENster, gevestigd aan de Prinses Irenestraat 25, 3331 GR te Zwijndrecht (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk VENster verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, mondeling en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk VENster een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand, intakeformulier, anamnese en minimaal verslag van de sessie op papier voor goede opvolging in eventuele vervolgsessies. Ook worden in jouw dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die, na jauw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijv. de huisarts. Wij doen onze uiterste best jouw privacy te waarborgen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk VENster verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je op te nemen voor het maken van een afspraak
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het versturen van een persoonlijke boodschap/aanbieding, bijv. verjaardagskorting
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Financiële administratie
 • Belastingaangifte
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Dit betekent onder meer dat wij:
Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens. De gegevens worden in een afgesloten kast bewaard of digitaal verwerkt. Wij zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk VENster verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Praktijk VENster zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk VENster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Praktijk VENster gebruikt functionele en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, smartphone of tablet. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, data analyse (Google Analytics) en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzake, correctie of verwijdering sturen naar janneke@praktijkvenster.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Praktijk VENster zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Beveiliging
Praktijk VENster neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met janneke@praktijkvenster.nl.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met vragen of klachten?
Heb je nog vragen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Praktijk VENster je gegevens gebruikt, stuur dan een mail naar janneke@praktijkvenster.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Praktijk VENster jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar janneke@praktijkvenster.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Janneke van der Ven (functionaris gegevensbescherming)
Prinses Irenestraat 25, 3331 GR Zwijndrecht NL
janneke@praktijkvenster.nl
www.praktijkvenster.nl
06 121 45 923