Algemene voorwaarden

24 mei 2020
Voor een goede en ontspannen behandeling hanteert Praktijk VENster een aantal algemene voorwaarden. Maak je een afspraak bij Praktijk VENster dan ga ik er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en akkoord bent met de inhoud.

 1. Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een intakegesprek gehouden. Jij bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die je tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 2. Bij wijzigingen in de (medische) situatie (zie punt 1) ben je zelf verantwoordelijk om dit aan Praktijk VENster door te geven.
 3. Er zijn contra-indicaties waarbij niet gemasseerd mag worden. Voorbeelden zijn: koorts, griep, verkoudheid, hartklachten, besmettelijke huidaandoeningen of trombose. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst je (huis)arts.
 4. Bij Praktijk VENster worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kun je worden doorverwezen naar een arts.
 5. Het aanbod van Praktijk VENster kan de reguliere geneeskunde nooit vervangen.
 6. Praktijk VENster is niet verantwoordelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures of medicijngebruik.
 7. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de behandeling deelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
 8. Praktijk VENster behoudt zich het recht om cliënten te weigeren zonder opgaaf van reden.
 9. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak worden voor 100% in rekening gebracht.
 10. Betaling geschiedt direct na de behandeling en vindt bij voorkeur plaats via de mobiel bankieren app of een betaalverzoek. De betaling van de strippenkaart dient direct na aanschaf contant of per overmaking te worden voldaan.
 11. Een cadeaubon is inwisselbaar voor de behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot twee jaar na uitgifte.
 12. Praktijk VENster is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 13. Praktijk VENster heeft een privacy verklaring, zie de meest recente versie op de website.
 14. Praktijk VENster staat geregistreerd bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg (ID lidmaatschap 11921) en voldoet hiermee aan de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).